วัดพระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย

  โพสเมื่อ: วันพฤหัส 10 กันยายน 2015 (เข้าดู

พระธาตุศรีสองรัก สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันมีอายุรวมราว 400 ปี เป็นที่นับถือศรัทธาของชาวบ้านอำเภอด่านซ้ายและชาวลาว เป็นเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐถือปูนมีฐานเป็นเหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละประมาณ 8 เมตร สูงประมาณ 32 เมตร โดยเชื่อว่าภายในองค์พระธาตุได้บรรจุพระพุทธรูป และพระธรรมคัมภีร์ ซึงเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุจำวัดอยู่ ภายในบริเวณยังมีโบสถ์ที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมริด มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว

วัดพระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย

พระธาตุศรีสองรัก ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2103 และสร้างเสร็จใน พ.ศ. 2106 ในสมัยที่อาณาจักรหงสาวดี (พม่า) เรืองอำนาจ ทำสงครามแย่งชิงอำนาจ รุกรานไปในดินแดนต่างๆ ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ผู้ปกครองกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผู้ปกครองกรุงศรีสัตนาคนหุต อาณาจักรล้านช้าง (เวียงจันทร์) จึงตกลงรวมกำลังกันเพื่อต่อสู้กับพม่า ทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน โดยได้จารึกไว้บนแผ่นศิลา และได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรักเพื่อเป็นสักขีพยาน บริเวณกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองอาณาจักร ปัจจุบันคือ ริมฝั่งแม่น้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วัดพระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย

มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า ในสมัยที่มีสร้างพระธาตุศรีสองรัก มี นายมั่น – นายคง ยอมสละชีวิตของตนเองเป็นข้าเฝ้าพระธาตุไปชั่วนิรันดร์ หากใครสนใจไปเยี่ยมชมและสักการะพระธาตุศรีสองรัก ต้องไม่สวมใส่เสื้อผ้าสีแดง เพราะชาวบ้านเชื่อกันว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระธาตุศรีสองรักไม่ชอบ “สีแดง” อีกนัยหนึ่งคือ สีแดง เปรียบเสมือน “เลือด” ที่เป็นผลจากการทำสงคราม จึงห้ามไม่ให้ผู้ที่จะเข้าสักการะองค์พระธาตุสวมใส่เสื้อผ้าสีแดง จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบัน

วัดพระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย

เชื่อกันว่าหากใครได้มาสักการะพระธาตุศรีสองรัก หากขอพรที่เกี่ยวกับความรักและมิตรภาพ จะสมปรารถนาและมีสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยในทุกปีจะมีงานสมโภชพระธาตุ จัดขึ้นทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา โดยจะนำต้นผึ้ง ที่ทำจากกาบกล้วยตัดแล้วมัดเสียบให้เป็นโครงรูปทรงสามเหลี่ยม พร้อมเสียบแผ่นเทียนไว้ทั่วโครง นำมาถวายเพื่อเป็นการสักการะพระธาตุ ถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์