อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 18 มิถุนายน 2018 (เข้าดู

กาญจนบุรี-อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ (Mueang Sing Historical Park) หรือ ปราสาทเมืองสิงห์ เป็นปราสาทหินแบบขอมโบราณ เพื่อเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายาน ลักษณะที่ถูกสร้างเป็นผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลง มีประตูเข้าออก 4 ด้าน มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ ภายในเมืองมีสระน้ำ 6 สระ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อยทางทิศเหนือของตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี-อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

ปราสาทเมืองสิงห์ เป็นโบราณสถานที่ได้รับอิทธิพลจากขอมอันมีอยู่เพียงแห่งเดียวทางภาคตะวันตกของประเทศไทย จากการขุดค้นได้พบศิลปกรรมที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปนาคปรก , พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร , นางปรัชญาปารมิตา และยังพบรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีอีกองค์หนึ่ง รูปลักษณ์คล้ายกับที่พบในประเทศกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้นำไปเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแล้ว คงเหลือแต่องค์จำลองไว้

กาญจนบุรี-อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

นอกจากนี้ในบริเวณรอบปราสาท ยังขุดพบหลุมฝังศพมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ฝังร่วมกับศพ อาทิเช่นภาชนะดินเผา แวดินเผา ภาชนะสำริด ขวานสำริด ทัพพีสำริด กำไลสำริด ลูกปัดหินอะเกตและคาร์นีเลียน กำไลหิน ลูกปัดแก้ว กำไลเปลือกหอย ฯลฯ ซึ่งมีอายุประมาณ ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว ช่วงราวปลายยุคโลหะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้มีคนอาศัยอยู่ก่อนหน้าที่จะสร้างเมืองเป็นเวลานานนับพันปี แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานแสดงความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมของบริเวณนี้จากสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาสู่ยุคที่มีการสร้างเมือง

กาญจนบุรี-อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

ดังนั้นหากใครมีโอกาสมาจังหวัดกาญจนบุรี ลองแวะมาเยี่ยมชมโบราณสถานที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ ดูมีมนต์ขลังเป็นเสน่ห์ชวนให้น่าติดตามทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุในปราสาทเมืองสิงห์แห่งนี้

กาญจนบุรี-อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

มีค่าเข้าชม

  • คนไทย 10บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท
  • รถยนต์ 50 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 034 670 264

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์