เจดีย์สามองค์ แห่งวัดฉงเซิ่ง

  โพสเมื่อ: วันพุธ 2 กันยายน 2015 (เข้าดู

เจดีย์สามองค์ แห่งวัดฉงเซิ่ง

เจดีย์สามองค์ แห่งวัดฉงเซิ่ง

วัดที่มีความสำคัญและอยู่คู่กับเมืองต้าหลี่มายาวนาน ตั้งอยู่ห่างจากเมืองโบราณต้าหลี่ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร โดยทางประเทศจีนได้จัดสร้างวัดนี้ขึ้นบนเนื้อที่กว่า 12 ตารางกิโลเมตร ที่ถือว่าเป็นวัดที่มีพื้นกว้างใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ความสวยงามของวัดนี้ คือ บริเวณเบื้องหลังของเจดีย์แห่งนี้จะเป็นภูเขาชังซานซึ่งมีความสูงสง่างาม กลายเป็นฉากพื้นหลังที่ตัดกับตัวสถาปัตยกรรมของวัดได้อย่างโดดเด่น สวยงาม และด้านหน้ายังมีทะเลสาบเอ๋อไห่ที่กว้างใหญ่สวยงาม

เจดีย์สามองค์ แห่งวัดฉงเซิ่ง

เจดีย์สามองค์ แห่งวัดฉงเซิ่ง สร้างในสมัยราชวงค์ถังของจีน (ในช่วง ค.ศ.836) เป็นสมัยที่ศาสนาพุทธ นิกายมหายานเจริญรุ่งเรือง เจดีย์สามองค์ จึงนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ โดยได้สร้างเจดีย์องค์หลัก (ตรงกลาง) มีชื่อว่าเจดีย์ “เชียนหลินถ่า” เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ความสูง 69.13 เมตร มี 16 ชั้น และแต่ละชั้นจะมีแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน ถือเป็นรูปแบบของเจดีย์ที่หาพบได้ยาก ไม่เหมือนกับเจดีย์ที่อื่นๆ

แต่เจดีย์อีกสององค์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ้อง สร้างเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม เนื่องจากชาวจีนนั้นถือว่ารูปแปดเหลี่ยมขึ้นไปคือ ทรงกลม เจดีย์ทั้งสององค์ มีความสูง 42.19 เมตร มี 10 ชั้น เจดีย์ถูกจัดวางให้สมมาตรกัน เจดีย์สององค์ด้านซ้ายและขวาตั้งอยู่ห่างกัน 97.5 เมตร และห่างจากเจดีย์องค์หลักระยะ 70 เมตรเท่ากัน

เจดีย์สามองค์ แห่งวัดฉงเซิ่ง

เจดีย์สามองค์ มีเรื่องเล่าในตำนาน เล่าขานกันว่าเป็น “เจดีย์ข่มมังกร” เนื่องจากพื้นที่แถบนี้เคยประสบเหตุอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่อย่างมาก จึงได้สร้างเจดีย์ที่มีรูปทรงแตกต่างกันสามองค์ขึ้นมา เพราะเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยว่าพื้นที่นี้เป็นที่อยู่ของมังกร เวลามังกรพลิกตัวจะเหตุเพศภัย จึงสร้างเจดีย์ขึ้นมาทับตัวมังกรไว้ อีกตำนานก็เล่าว่ามีมังกรมาเล่นน้ำในทะเลสาปเอ๋อไห่ ทำให้เกิดน้ำท่วม ในสมัยโบราณนั้นชาวบ้านเชื่อว่ามังกรเกรงกลัวต่อเจดีย์ จึงสร้างขึ้นเพื่อไม่ให้มังกรเข้ามาเล่นน้ำอีก เมื่อเจดีย์ถูกสร้างเสร็จ ก็เกิดเรื่องน่าอัศจรรย์ คือ พื้นที่บริเวณนั้นไม่มีน้ำท่วมอีกเลย

เจดีย์สามองค์ แห่งวัดฉงเซิ่ง

เจดีย์สามองค์ และวัดฉงเซิ่ง จึงถือเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อชาวบ้านเมืองต้าหลี่ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาชมเมืองต้าหลี่ เมืองที่มีมายาวนานกว่า 2,000 ปี และได้รับให้เป็นมรดกโลก แน่นอนว่าเมื่อมาท่องเที่ยวเมืองต้าหลี่แล้ว ต้องแวะมาที่วัดฉงเซิ่ง เพื่อชมเจดีย์สามองค์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ที่เป็นเอกลักษณ์เคียงคู่กับเมืองต้าหลี่

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์