เมืองโบราณต้าหลี่

  โพสเมื่อ: วันเสาร์ 5 กันยายน 2015 (เข้าดู

เมืองโบราณ ต้าหลี่

ต้าหลี่ เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีการยืนยันว่าดินแดนแห่งนี้มีมนุษย์ที่มีอารยธรรมอาศัยอยู่เมื่อ 2,000 ปีก่อน เป็นดินแดนที่มีเรื่องราวน่าสนใจมากมาย ด้วยเป็นดินแดนที่มีการอาศัยของชนเผ่าต่างๆ แบบปกครองตนเอง โดยชนชาติดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในแถบบริเวณนี้ คือ ชนชาติไป๋ ในระหว่างนั้นก็มีการบุกรุกดินแดนจากราชวงศ์ต่างๆ เพื่อแย่งชิงการปกครอง และความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าเอง จนในที่สุดปัจจุบันต้าหลี่ ตั้งอยู่ในมณฑลยูนนาน อยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมืองโบราณ ต้าหลี่

 

เมืองโบราณต้าหลี่

เมืองโบราณ ต้าหลี่

เมืองโบราณต้าหลี่ เคยเป็นศูนย์กลางเมืองหลวงที่มีความเจริญรุ่งเรือง ของอาณาจักรน่านเจ้าและอาณาจักรต้าหลี่ ปัจจุบันได้กลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยื่อมเยียนในมณฑลยูนนาน เนื่องจากเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสวยงามที่สุดของจีน อยู่ไปห่างทางตะวันตกของเมืองคุนหมิง 400 กิโลเมตร มีทัศนีย์ภาพสวยงาม ด้านหนึ่งติดทะเลสาบเอ๋อไห่ ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีน และอีกด้านหนึ่งติดเทือกเขาชังช้าน ที่สูงกว่า 4,000 เมตร และด้วยชัยภูมิที่ไม่เหมือนที่ไหน ตัวเมืองอยู่สูง 1,900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เมืองต้าหลี่จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี

เมืองโบราณ ต้าหลี่

 

เมืองโบราณต้าหลี่

เมืองโบราณ ต้าหลี่

เมืองโบราณต้าหลี่ สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีมาแล้ว แต่ยังคงสภาพเมืองที่ยังสมบูรณ์ และสวยงามให้นักเดินทางได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีต และชื่นชมสถาปัตยกรรม บ้านเรือนแบบโบราณตามแนวถนน รวมถึงมีถนนสายเก่าที่ตัดผ่านตัวเมือง มีพ่อค้าแม่ค้าชนพื้นเมืองมาค้าขายสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของฝาก ผ้าพื้นเมือง เครื่องเงิน และหินอ่อน ให้นักท่องเที่ยวได้เดินดื่มด่ำกับวิถีชิวิตของคนพื้นเมือง ไปพร้อมๆกับชมเมืองเก่า เหมือนได้ย้อนชมประวัติศาสตร์ ได้ตั้งแต่เช้าจรดยามค่ำคืน

เมืองโบราณ ต้าหลี่

เมืองโบราณต้าหลี่

เมืองโบราณ ต้าหลี่

เมืองโบราณต้าหลี่

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ


ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ
* อีเมลล์